indrykningPSYKOLOG JANNE DOLMA
Mobil 52 50 17 96

 

Medlem af
Dansk Psykolog Forening

SAMTALETERAPI MED VOKSNE

Der kan være mange grunde til at søge terapi. Det kan være oplevelsen af at sidde fast i nogle bestemte problemstillinger, svære hændelser, eller familiemæssige problematikker, der gør, at man vælger at gå i terapi. For nogle kan det være et ønske om at udvikle nye færdigheder til at håndtere dagligdagen eller arbejdslivet. Fælles for dem, jeg møder, er, at de foretrækker at leve deres liv på andre måder, end de gør i dag.

I terapien vil vi tage udgangspunkt i de problemer og vanskeligheder, der påvirker dig og fjerner dig fra det liv, du foretrækker at leve. Formålet med især den narrative terapi er at klarlægge, hvad det er, der er vigtigt for dig i dit liv, samt arbejde på at mindske problemets indflydelse på dit liv.

 

SAMTALER MED UNGE

Unge kan komme af mange forskellige årsager. Det kan være konflikter med forældre, problematikker omkring venskaber, skole, udseende, kærester, seksualitet, spiseforstyrrelser, angst, sorg etc.

Unge, der igennem længere tid har oplevet problemer, begynder ofte at se på sig selv som anderledes og som nogle, der er noget galt med. Det bliver ofte problemerne, som kommer til at definere, hvordan den unge ser på sig selv og ikke alt det andet, der også er til stede i den unges liv.

Formålet med terapien er at hjælpe den unge til at få et andet billede af sig selv end de meget negative opfattelser, som den unge ofte kommer med. I terapien vil vi undersøge problemernes indflydelse på den unges liv, og hvordan de kan udvikle strategier til at mindske problemernes indflydelse på deres liv.

Ungesamtaler kan både være individuelle samtaler eller samtaler, hvor der f.eks. deltager en forælder, en anden voksen eller andre vigtige personer i den unges liv.

 

SORG

Det at miste et menneske, der har en betydning for en, kan være noget af det sværeste og den største sorg, man kan komme ud for i livet. Det kan være svært at komme videre, og det kan være svært at tænke på den, man har mistet, uden at det gør ondt.

Det er ikke altid, at andre forstår, hvordan man har det. Som resultat heraf kan man føle sig mere og mere fremmedgjort overfor omgivelserne og endda også over for en selv, da man heller ikke selv kan forstå, hvorfor man ikke bare kan komme videre og give slip på sorgen.

I det narrative sorgarbejde er fokus mere på at knytte bånd til den betydning, den afdøde har haft for en, frem for at sige farvel til vedkommende. Hver enkelts sorg ses som særlig og unik, og det vil samtalen respektere.

 

KRISE

Som ved sorg, kan krise og traume give en fornemmelse af at være isoleret fra omverden og fra sig selv. Følelser som tomhed, fortvivlelse, lammelse, ensomhed og angst er hyppige reaktioner, når man har været udsat for en krise eller et traume.

Mange fortæller, at de ender med at tro, at der overhovedet ikke er noget, der kan gør livet godt igen. Det er som mister man alt håb. Men der er håb, da selve reaktionerne er et tegn på, at der er noget i livet, der er så værdifuldt, at da det blev trådt på eller underkendt, så udløste det en krise eller et traume. Ved at finde tilbage til det værdifulde, det som man står for og som man finder vigtigt, vil man kunne modgå det traumatiske og begynde at leve et mere rigt liv igen.

 

ANTAL SAMTALER

Varigheden af terapien varierer alt efter, hvilke problemstillinger du kommer med, og hvad du ønsker. Nogle har kun brug for nogle få samtaler, mens andre har brug for et længere forløb. De fleste bruger mellem fem og ti samtaler.

 

LØBENDE EVALUERING

Det er vigtigt, at samtalerne er hjælpsomme, derfor vil vi i samtalerne løbende evaluere forløbet for at sikre en effekt af terapien.

 

Læs om Cookies- og privatlivspolitik her

 

Psykolog Janne Dolma, Faxe – Mobil 52 50 17 96 – www.JanneDolma.dk